Gazeta Miechowic

            

  

"BeCeTka" czyli trasa północ -południe ma być już gotowa do końca 2018roku!

 

 

MZDiM czyli Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu ogłosił przetarg na wykonanie Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe.

Takiej trasy od zawsze brakowało gdyż jedynym połączeniem drogowym na tym kierunku jest jazda do centrum pod zatłoczonym mostem kolejowym lub na Karb ulicą Konstytucji. Droga taka jest nam bardzo potrzebna i poprawi w ogromnym stopniu lokalną komunikację. Teraz ma się to zmienić i już nawet w 2018 roku!

Ma to być droga wojewódzka łącząca główne trasy krajowe na terenie miasta.

Trasa ma mieć długość  ok 6,6 km i będzie łączyła od północy ul. Strzelców Bytomskich, Olimpijską, Wrocławską, Składową, Zabrzańską i Łagiewnicką.  Do wybudowania będą ronda, łącznice, mosty, wiadukty oraz estakady.

BeCeTka będzie niestety drogą jednojezdniową, a szkoda gdyż na pewno będzie mocno obciążona ruchem,  podobnie jest z obwodnicą , od wiaduktu z ulic Miechowicką w kierunku Strzelców także  zwęża się do jednej jezdni i jak pokazuje sytuacja robi się tam bardzo ciasno i niebezpiecznie z dużą ilością wypadków.  Miejsca jest naprawdę bardzo wiele i pewnie za  jakiś czas trzeba będzie poszerzać  bo wraz z wzrostem natężenia ruchu będą niewystarczające. Tego typu drogi już gdzie indziej dawno się buduje przyszłościowo jako dwujezdniowe.

Tutaj będziemy mieć dwa pasy ruchu o szerokości 3,5metra, natomiast wzdłuż powstaną 1,5 metrowe chodniki oraz ścieżki rowerowe o szerokości 2 metrów.

W ramach zadania powstaną także mury oporowe, ekrany akustyczne, przepusty, chodniki a także będzie konieczna  przebudowa odcinków infrastruktury kolejowej.

Inwestor chciałby rozpocząć  budowę już w listopadzie tego roku  zakończyć do końca 2018 roku.

                                                                                                                                                                                    M. T.