Gazeta Miechowic

 

                                                                   Bezpieczne Miechowice.

 

 

 

 

Dział redaguje Piotr Misztal, były zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Bytomiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    MAPA ZAGROŻEŃ, czyli co nam przeszkadza.
 
Od dłuższego już czasu  funkcjonuje stworzona przez Komendę Główną Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W założeniu ma ona poprzez bezpośredniość zgłoszeń przez mieszkańców danej dzielnicy dać obraz tego co dzieje się na naszym podwórku. To właśnie tam możemy zasygnalizować  to co nam przeszkadza, co na zagraża i co powoduje, że przechodząc czy przejeżdżając przez niektóre miejsca czujemy się zagrożeni czy też niepewni. Jak to wygląda w naszej dzielnicy?
 
Każdy z nas może też wejść na stronę z mapą i dowiedzieć się jakie zagrożenia zgłoszono w naszej okolicy. Przypomnieć tu trzeba, że mapa nie jest miejscem do zgłoszeń interwencji i w sytuacji gdy potrzebujemy pomocy, jesteśmy świadkami łamania prawa należy skontaktować się z numerem alarmowym. Rzućmy więc okiem na mapę obejmującą Miechowice. W tej chwili, na początku marca jest są tam umieszczone 32 zgłoszenia. W zdecydowanej większości, bo to aż połowa zgłoszeń  dotyczą one spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, czyli nieprawidłowe parkowanie  i przekraczanie prędkości.  W kolejnych 16 zgłoszeniach największą ich część stanowi spożywanie alkoholu w miejscach zagrożonych. Na amatorów spożywania alkoholu pod chmurką najczęściej możemy natknąć się na skwerku przy targowisku. Jak widać po charakterze zgłoszeń są to sygnały dotyczące wykroczeń, nie znajdziemy tam na szczęście niczego poważniejszego. Pozostaje się z tego cieszyć.


Policja monitoruje mapę zagrożeń reagując na zgłaszane tam treści. Po zagłębieniu się w statystyki mapy możemy zauważyć, że Policja potwierdziła jako zasadne 29 z 32 zgłoszeń. Martwić się tylko należy, że żadne z nich nie ma statusu „potwierdzone, wyeliminowane”, a jedynie „potwierdzone”. Przyznać jednak należy, że większość  ze zgłaszanych sytuacji trudna jest do całkowitego wyeliminowana. Mam tu na myśli nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości czy spożywanie alkoholu tam gdzie tego robić nie wolno. To wyeliminować muszą sami ci którzy tych przekroczeń się dopuszczają.


Na koniec jeszcze trochę statystyki. Zauważyć można, że większość tego co nam przeszkadza i można zgłosić zostało już zauważone, naniesione na mapę  i zbadane przez Policję.  Dlatego w ciągu pierwszego tygodnia marca na mapie pojawiły się tylko dwa nowe zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania na ulicy Nickla oraz nielegalnych rajdów samochodowych przy Alei Jana Jeziorańskiego w okolicy stacji paliw. Ta druga sprawa jest już w trakcie weryfikacji przez Policję. Cofając się natomiast o miesiąc zauważamy, że oprócz dwóch opisanych powyżej sytuacji zgłoszono jeszcze tylko nieprawidłowe parkowanie przy ulicy Felińskiego oraz żebractwo w rejonie kościoła pw. Bożego Ciała przy ulicy Stolarzowickiej. Jest to drugi zgłoszony tego typu przypadek, pierwszy sygnalizowany jest na parkingu przed Lidlem na ulicy Frenzla. Zachęcam do zaglądania do mapy zagrożeń i dokonywania tam zgłoszeń. Ciekawy jestem jaki jest Wasz pogląd na temat mapy zagrożeń. Na opinie w tej oraz w innych sprawach czekam na pod adresem mailowym  piotr.misztal@gazetamiechowic.pl 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           Piotr Misztal
 

 

 

 

   Ważne telefony:


   
Policja: 997 ; 112

   Miechowice: (32) 396-35-10

   Pogotowie Ratunkowe: 999 ; 112
   Dyżur całodobowy: (32) 281-44-44           
   
Straż Pożarna: 998 ; 112 (32) 388-76-00 
   
Pogotowie Gazowe: 992(32)386-03-35(36)

   Pogotowie Energetyczne: 991

 

 

 

           Komisariat I

 

       Kronika kryminalna