Gazeta Miechowic

            

17.II . 2016   

 

W Komisariacie Policji I w Bytomiu Miechowicach odbyło spotkanie w sprawie konsultacji społecznych na temat założeń :Krajowej Mapy Bezpieczeństwa w Polsce”. Spotkania takie organizowane są na terenie całego kraju. Debatę poprowadził Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I W Bytomiu kom. Piotr Misztal. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Spółdzielni Mieszkaniowej  „Miechowice”, ZBM w Bytomiu, Bytomskich Mieszkań, kuratorzy Sądu Rejonowego w Bytomiu, Straży Pożarnej z Górnik oraz Stolarzowic, Straży Miejskiej, radni, dyrektor Domu Dziecka nr1 w Bytomiu, dyrektor placówki „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu oraz przedstawiciele Gazety Miechowic.

 

Celem spotkania było m. in. poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych w tym zakresie oraz rozmowa na temat koncepcji rozwiązania systemowego w postaci krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem tzw. mapy zagrożeń, narzędzia, które pozwoli rzetelnie i czytelnie przedstawić rodzaje zidentyfikowanych zagrożeń na lokalnym terenie.


W trakcie rozmowy podkreślano współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Dzielono się dotychczasowymi doświadczeniami i rozwiązaniami stosowanymi w różnych instytucjach.
Z założenia mapa zagrożeń będzie istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służących aktywizacji społeczności lokalnych.

 

Koncepcja mapy zagrożeń:

 

Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. - Bezpieczeństwo obywateli i państwa jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu.Zgodnie z zapowiedziami MSWiA, mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie powstawała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. Opierać się, więc będzie m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. – Proces konsultacji będzie się odbywał w całym kraju.Mapa ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (m.in. bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych.Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych zamieszkujących duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy posterunków.

 

 

 

 

 

DSCN0101 DSCN0102 DSCN0103 DSCN0106 DSCN0107 DSCN0109 DSCN0111 DSCN0112 DSCN0114 DSCN0117 DSCN0118 DSCN0120 lightbox jquery tutorialby VisualLightBox.com v6.1