Gazeta Miechowic

            

                                              Za kilka dni rusza e-nabór do przedszkolaOd 1 września w 41 miejskich przedszkolach w Bytomiu czeka 4,5 tys. miejsc. W pierwszej kolejności miejsca te będą zarezerwowane dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce. Pozostałe będą czekać na dzieci głoszone w elektronicznej rekrutacji.
W ubiegły piątek, 26 stycznia, zakończyło się przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Choć dane te wciąż się zmieniają, bo nadal trwa liczenie, z aktualnych wyliczeń wynika, że już prawie 900 sześciolatków zostanie w przedszkolu na kolejny rok. W bieżącym roku szkolnym do przedszkoli miejskich uczęszcza 1506 sześciolatków – mówi Helena Colik z Wydziału Edukacji UM w Bytomiu.
Przypomnijmy, że w związku ze nowelizowaną w 2016 r. ustawą o systemie oświaty zmieniły się zasady, tryb oraz kryteria rekrutacji. Dla rodziców najistotniejsze wydają się te zapisy, które od września 2016 r. gwarantują miejsca w przedszkolu wszystkim cztero i pięciolatkom, a od września 2017 r. prawo do miejsca w przedszkolu mają też trzylatki.
Podobnie, jak w poprzednich latach, gmina Bytom podejmuje kroki, by zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim 6-latkom realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz pięcio i 4-latkom chcącym skorzystać ze swojego ustawowego prawa do miejsca w przedszkolu.
By zapewnić dzieciom miejsca w przedszkolu będą organizowane oddziały przedszkolne poza macierzystym budynkiem (organizacyjnie podlegających przedszkolom). W ten sposób utworzone zostaną miejsca dla dzieci młodszych w przedszkolach nr: 5, 15, 16, 20, 36, 39, 43, 53, 59. Gmina Bytom szanuje prawo rodziców do wyboru miejsca edukacji swojego dziecka: w szkole lub przedszkolu.
Wystosowaliśmy również pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowania żywienia w oddziałach przedszkolnych poza placówką macierzystą, np. w wynajętych w szkołach salach – mówi Helena Colik.
Warto dodać, że od kilku lat w Bytomiu obowiązują zapisy elektroniczne: trzeba zalogować się do systemu, a następnie wypełnić wniosek. Zapisując dziecko, rodzice mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola. Rodzice będą mieli na to czas 21 marca.
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu lub ma wątpliwości, jak obsłużyć tę aplikację, może udać się do tego przedszkola, które wybrał jako pierwsze. Tam pracownicy pomogą mu wypełnić wniosek – mówi Helena Colik.
W przedszkolach obowiązuje rządowy program „Przedszkole za złotówkę”, który zakłada, że co najmniej 5-godzinny pobyt dziecka jest bezpłatny, a za każdą następną godzinę rodzice uiszczają opłatę w wysokości 1 zł.