Mapa Serwisu

Historia Miechowic

 1-Kalendarium Miechowic ( cz. 1) (do końca XVIII wieku)

 2-Kalendarium Miechowic (cz. 2): wiek XIX

 3-Kalendarium Miechowic (cz. 3): wiek XIX-XX

 4-Kalendarium z dziejów Ostoi Pokoju i parafii ewangelickiej do 1945 roku

 5-Pochodzenie nazwy Miechowice

 6-Prasa, drukarnie i księgarze w Miechowicach

 7-Miechowicki styczeń 1945 roku i jego następstwa dla ludności

 8-Miechowice w dobie powstań śląskich i plebiscytu

 9-Życie społeczno-polityczne w Miechowicach po 1933 roku

10-Miechowice na dawnych planach i mapach

11-Legendy i podania dotyczące Miechowic
 

Pozostałe artykuły

Położenie Miechowic i ich hydrografia

Najstarsze rody chłopskie Miechowic

Nazwy ulic Miechowic dawniej i dziś

Miechowice w literaturze

Historia parafii i kościoła w Miechowicach

Demografia i struktura ludności

Nazwy miejscowe i terenowe (łanowe na terenie Miechowic)

Budynki użyteczności publicznej i instytucje kulturalne Miechowic

Sport w Miechowicach

Dawne kawiarnie , gościńce i gospody

Rolnictwo w dawnych Miechowicach

Miechowickie szkolnictwo (I)

Miechowickie szkolnictwo (II)

Wybitni Miechowiczanie

Pomniki w Miechowicach

Polskie organizacje szkolne, sportowe i kulturalne na terenie gminy od końca XIX wieku.

Komunikacja i transport w Miechowicach

Obiekty sakralne  Miechowic

Architekci, budowniczowie i murarze związani z Miechowicami

Herb Miechowic, pieczęcie dominium i gminy oraz pozostałych instytucji gminnych

Zwyczaje , tradycje i język mieszkańców Miechowic

Partie , organizacje i stowarzyszenia

Kościół Bożego Ciała w Miechowicach

Miechowickie Notgeldy

Niemieckie organizacje nacjonalistyczne

Parafia i Kościół św. Krzyża na tle dziejów Miechowic

Historia przemysłu

1-Kopalnia „Preussengrube” (potem kopalnia „Miechowice")

2-Zakłady przemysłowe w gminie Miechowice

Dzieje pałacu

1-Pałac i park przypałacowy w Miechowicach

Galerie

Zbiór zdjęć oraz widokówek  przedstawiających dawne Miechowice

Zdjęcia schronu który znajduje się pod Gimnazjum

Skany dokumentów budowlanych

Pozostałości Kopalni   "Maria”

Zdjęcie oraz plany szybu Nimptsch

Kopalnia "Preussen" i jej zaloga w nowej rzeczywistości (po 1933)

Archiwalne zdjęcia kop. Miechowice

Szkody górnicze w Miechowicach-lata 30-te