Gazeta Miechowic

            

  

Konferencja obejmująca swoją tematyką kwestie Bezpieczeństwa Publicznego na Akademi Ignatianum w Krakowie na którą otrzymała specjalne zaproszenie Gazeta Miechowic

 

           Była to wyjątkowa  konferencja, pierwsza gdzie udało się  zaprosić  przedstawicieli  wszystkich najważniejszych służb działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego, w tym również służb specjalnych.

 

      Odbyła się 18 MAJA 2016 R.w Krakowskiej Akademii Ignatianum  przy ul.Kopernika 26  pt” ROLA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”  natomiast moderatorem i inicjatorem tego wydarzenia był dr Witold Mazurek,były funkcjonariusz Agencji Bezpieczenstwa Wewnętrznego, a obecnie adiunktem AIK w Krakowie, którego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest fenomen bezpieczeństwa w różnych jego obszarach.

     Konferencja dotyczyła kwestii bardzo aktualnej, gdyż  bezpieczeństwo jest teraz priorytetem wszystkich służb państwowych jak i nie państwowych  w kontekscie nadchodzących  Światowych Dni Młodziezy w Krakowie, ogromnego wydarzenia gdzie trzeba będzie zapewnić kilkuset tysiącom uczestnikom spotkań z Papieżem maksymalne jak tylko to możliwe bezpieczeństwo a jak wiadomo w takich  sytuacjach jest to bardzo trudne i stanowi ogromne wyzwanie. Już od dawna w tej kwestii jest wzmożone działanie  wszystkich służb, zwłaszcza w obliczu zagrożenia zamachów ktore mialy miejsce poza granicami naszego kraju ale i w Polsce (Wrocław). Na chwilę obecną Polska na mapie Europy stanowi praktycznie ,enklawę bezpieczenstwa” ale by ten stan utrzymać, to nie wolno dać się zwieść, że taki stan będzie trwał zawsze. 

    Kwestie  poruszane i omawiane przez  zaproszonych ekspertów  którzy byli uczestnikami tego wydarzenia dotyczyły bardzo szerokiego spektrum tematycznego,  poczynając od tematu:

Współczesnego terroryzmu , sposobów działań osób w to zaangażowanych, ich mentalności i metod walki z nimi Wyzwan i zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski -w perspektywie euroatlantyckiej -  przedstawionych przez pracowników naukowych Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Akademia Ignatianum w Krakowie,

Przydatności i sposobów wykorzystania psychologi sądowej (Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie), do okreslenia i wytypowania potencjalnych sprawców przestępstw, ich zachowań,  działania i genezy powstania ich przyczyn.

Działalność edukacyjna i profilaktyczna CBA ( Gabinet Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego).

Sposobów zachowania i przeciwdziałania korupcji, zwłaszcza  u urzędników  w kontaktach z światem zewnętrznym na styku  państwo-obywatel.

Rola Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego -  (Komenda Główna Straży Granicznej).

szczególnie ważna rola  w nabierającej tempa migracji  ludności z bliskiego wschodu, przemytu ludzi, towarów i właśnie skutecznego zabezpieczenia granic.

Rola Służby Więziennej w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa -  ( Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Krakowie) , dotyczyła zapewnienia bezpieczenstwa  obywatelom aby ich chronić przed niebezpiecznymi przestępcami a także  o ich własną ochronę przed nimi samymi i innymi współwięźniami

System dozoru elektronicznego - (Ministerstwo Sprawiedliwości ds. Probacji) , nowoczesny system uruchomiony w 2012 roku pozwalający na odbywanie kary  w ich własnych domach,

E-rzeczywistość: szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia dla administracji i obywatela,obejmujace  bardzo szeroki zakres zagrożen  zwiazanych z  nowoczesnymi technologiami  informatycznymi, internetem, jego  usługami, możliwosci wykorzystania w róznych niecnych celach.

Zagrożenia cyberprzestrzeni i rola Policji w zwalczaniu cyberzagrożeń  ( Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie),

Instytucje i organizacje romskie oraz ich aktywność – (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu).

 

Wszystkie te kwestie mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo obywatela, instytucji i państwa jako całości i są nieodzownym  polem do ciągłego działań służb w każdej jego sferze, dążąc do ich integracji  aby można było je jak najlepiej i efektywnie wykorzystać zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród słuchaczy, studentów i gości tam przybyłych a także mediów gdyż była pierwszym takim wydarzeniem gdzie  mogliśmy usłyszeć od strony praktycznej działania wszystkich służb powołanych  do zapewnienia bezpieczeństwa .

Na specjalne zaproszenie zostaliśmy także  jako redakcja Gazety Miechowic wytypowani do uczestnictwa w tym wydarzeniu za co  bardzo dziękujemy organizatorom i możemy Państwu przestawić krótką fotorelację.

 

Relacja i Fot. Red. Mariusz Tazbir

 

 

dr.Witold Mazurek IMG_0574a IMG_0575a IMG_0576a IMG_0578a IMG_0580a IMG_0582a IMG_0585a IMG_0588a IMG_0592a IMG_0596a IMG_0599a IMG_0602a IMG_0605a IMG_0606a IMG_0614a IMG_0616a IMG_0619a lightbox jquery tutorialby VisualLightBox.com v6.1