Gazeta Miechowic

                      

 

 

                       

                                             Redakcja „GAZETA MIECHOWIC” oraz „HISTORIA MIECHOWIC

                                                         Mieści się w Bytomiu-Miechowicach, przy ul. Bławatkowej    

                                                             W  nowo postawionym pawilonie serwisu komputerów.

    

                                                        tel: 32 -281-42-55, e- mail redakcji:  redakcja@miechowice.info.pl

                                                                                                  e-mail redakcji:  redakcja@gazetamiechowic.pl

 

                                                       Redaktor naczelny : mgr inż. arch. Mariusz Tazbir e-mail: mariusztazbi@wp.pl

 

                                            Administrator : administrator@gazetamiechowic.pl

                                                       Współpraca:  dr Witold Mazurek  redaktor działu Bezpieczeństwo  e-mail:witold115@op.pl

                                                       Współpraca : dr Adam Kubacz, Jan Hodor      redaktor działu Historia  : e-mail : adam.kubacz@op.pl

                                                       Współpraca :dr Marek Planer redaktor działu Medycyna email  : 

                                                                         kacikmedycznymiechowice@interia.pl

                                                        

 

                              


                                           

       

Adresat:
Twoje imię i nazwisko:
Twój E-mail:
Priorytet:
Temat listu:
Treść listu:

 

 

 

                        

                                                              

 

                    


 

 

                        Ważne telefony:
      Policja: 997 ; 112

     Miechowice: (32) 396-35-10

     Pogotowie Ratunkowe: 999 ; 112
     Dyżur całodobowy: (32) 281-44-44           
     Straż Pożarna: 998 ; 112 (32) 388-76-00 
     Pogotowie Gazowe: 992(32) 386-03-35(36)

     Pogotowie Energetyczne: 991