Gazeta Miechowic

            

  

                 Kwiatowe detale na ulicach i skwerach

 

16, 5 tysiąca kwiatów, prawie 2 tysiące krzewów i 650 bylin posadził tej wiosny Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Na bytomskie place i skwery powróciły też kwiatowe rzeźby. Podobnie jak w poprzednich latach barwne kompozycje zdobią śródmiejskie ulice i place oraz skwery w innych dzielnicach miasta.

 

Wśród symbolicznych konstrukcji warto zwrócić uwagę na obrączki zdobiące trawnik przed Urzędem Stanu Cywilnego przy ul. Olejniczaka czy różnobarwny odpowiednik znanej wszystkim bytomianom kolejki wąskotorowej, który można podziwiać przy ul. Zabrzańskiej. Z kolei przy ul. Dworcowej usytuowany jest okazały zielony lew, a kierowców jadących ulicą Wrocławską w kierunku Miechowic wita również wykonany z roślin napis Bytom oraz kwiatowy kosz.

 

Żywe rzeźby obsadzone są różnymi gatunkami roślin, m. in. eszeweriami, alternanterami, irezynami, begoniami, pelargoniami, petuniami oraz chlorofitum (zielistką). Są to rośliny mało podatne na niesprzyjające warunki zewnętrzne, łatwe w utrzymaniu. W ramach prac zieleniarskich w eksponowanych lokalizacjach w Śródmieściu ustawiono też wieże kwiatowe.

 

Pojawiły się one m.in. w okolicach Opery Śląskiej przy ul. Moniuszki, na styku ulic Smolenia i Korfantego, Krakowskiej i Witczaka, a także w dzielnicach miasta, m.in. na pl. Szalonka w Łagiewnikach oraz skrzyżowaniu ul. Frenzla i Dzierżonia w Miechowicach.

 

Kwiaty pojawiają się też w starych betonowych donicach i kwietnikach, które przestają być niepotrzebnym, szpecącym elementem krajobrazu, a stają się barwnym urozmaiceniem. Donice z kwiatami podwieszono na latarniach przy Urzędzie Miejskim, Biurze Promocji oraz Dworcowej – mówi Krystyna Ostrowska, wicedyrektorka Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej.