Gazeta Miechowic

      

                                                            Refundacja wynagrodzenia w Bytomiu

 

 

 

 

           
 

 


Ponad 27 mln zł przeznaczy w tym roku Powiatowy Urząd Pracy na walkę z bezrobociem w Bytomiu. Podobnie, jak w ubiegłych latach największą kwotę zarezerwowano na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym oraz młodym wkraczającym dopiero na rynek pracy. Nowością będą refundacje wynagrodzenia dla osób do 30. roku życia oraz bony zasiedleniowe.
Realizowane w bieżącym roku projekty, w głównej mierze skierowane są do osób długotrwale bezrobotnych. Na ten cel ze środków unijnych przeznaczono prawie 10 mln. zł. (EFS RPO i EFS POWER).
Z myślą o młodych, kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na który zarezerwowaliśmy 5,6 mln zł. W ramach tego programu oferujemy pracę, staże, szkolenia przygotowane w oparciu o aktualne trendy na rynku pracy oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – mówi Iwona Szczudło, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Do najczęściej dofinansowywanych biznesów, które rozkręcają bytomianie, należą m. in. punkty usługowe: salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne oraz zakłady fotograficzne. Działania realizowane w ramach programu PO WER skierowane są na aktywizację zawodową ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy tj. młodzież NEET (z ang. not in employment, education or training) czyli niepracującej, nieuczącej się i nieszkolącej.