Gazeta Miechowic

            

                                                  

 

 

                                      

 

 

Redakcja Gazety Miechowic postanowiła się zainteresować ostatnio głośną sprawą przywrócenia trzeciej szkoły podstawowej która  funkcjonowała przed reformą gimnazjalną   a która ma powstać z powrotem w miejscu po likwidowanym Gimnazjum Nr 26.

Zwrócili się do nas w tej sprawie Mieszkańcy zainteresowani utworzeniem tam ponownie szkoły którzy stworzyli Społeczną Grupę Inicjatywną.                                                      

Tym bardziej że wiele informacji do nas dochodzi  za ponownym przywróceniem  szkoły podstawowej i jest wiele informacji nieprawdziwych propagowanych przez określone osoby.

Przedstawiamy Państwu  informację jaką otrzymaliśmy właśnie od Społecznej Grupy Inicjatywnej Reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 26 a  obiecujemy że dalej sprawa się zainteresujemy i przedstawimy  dalsze wiadomości dla Państwa w tej ważnej sprawie.

                                                                                                                                        Redakcja

 

 

 

Społeczna Grupa Inicjatywna Reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 26 podjęła decyzję o ustosunkowaniu się do rozpowszechnianych treści na portalach społecznościowych oraz przekazywanych ustnie informacji wśród mieszkańców Miechowic.

 

Społeczność SP 33 na utworzonych profilach facebooka, zadała wiele pytań dotyczących słuszności powołania w Miechowicach trzeciej szkoły podstawowej. Grupa Inicjatywna postanowiła ustosunkować się do negatywnej kampanii prowadzonej przez SP 54 i SP 33

(patrz profile: Stop Adam Nowak; Stop Miechowickiej Dezinformacji; profil radnego Michała Biedy).

 

Słusznym jest utworzenie trzeciej szkoły podstawowej w dzielnicy liczącej około 25 tysięcy mieszkańców. Skorzystają na tym dzieci mieszkające w pobliżu obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. To rodzicom zależy, by ich dziecko miało do szkoły blisko i uczyło się w jednozmianowej placówce. W budynku przy ul. Nickla 19 była już szkoła podstawowa i został on zaprojektowany na potrzeby SP więc jest do tego technicznie przygotowany. Równocześnie posiada gotowe pracownie potrzebne do nauczania biologii, chemii, fizyki czy geografii w starszych klasach szkoły podstawowej. Tego typu inwestycje będą niezbędne, gdy obecne szkoły podstawowe będą przyjmowały uczniów do klas 7-8. Szkoła posiada świetlicę dla dzieci oraz przestronną stołówkę.

Zarzuca się, że dzieci mają być przenoszone już od września 2017 począwszy od klas 6, pisze się o likwidacji w obecnych szkołach klas sportowych. Nikt nie wspominał nawet o przenoszeniu dzieci a sprawa ustalenia rejonizacji nie została w ogóle jak dotąd podjęta. Oznacza to, że liczba dzieci i oddziałów w istniejących „podstawówkach” nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnej sytuacji.

Zgodnie z założeniami reformy ma być lepiej tzn.:

- bliżej do szkoły

- mniejsze rejony szkół

- szkoła z mniejszą liczbą oddziałów przyjazna uczniom

To cytaty z wystąpienia Minister Edukacji Anny Zalewskiej w Sejmie.

 

Grupa Inicjatywna postulując reaktywację SP 26 żadnym słowem nie ugodziła w dobre imię SP 54 i SP 33. Ze smutkiem i goryczą czytamy, że na profilu pana Michała Biedy, były Naczelnik Wydziału Edukacji (odpowiedzialny zresztą za zamykanie szkół bytomskich w czasach rządów PO) oraz vice dyrektor jednej z miechowickich szkół podstawowych, szkalują nauczycieli ZSO nr 5. Stosowane są także ewidentne groźby pod adresem rodzica wypowiadającego się po stronie zwolenników utworzenia trzeciej szkoły podstawowej (wpisy wieczorne z dnia 18 stycznia 2017 r.)

Pod adresem pracowników pedagogicznych  szkoły padają oszczerstwa i inwektywy.

Nauczycielom zarzucany jest brak kreatywności. Od kilkunastu lat w szkole organizowane są konkursy artystyczne, literackie, naukowe kierowane do dzieci i młodzieży Miechowic, Bytomia i województwa. Pełny wykaz wszystkich działań znajduje się na ogólnodostępnej stronie internetowej szkoły. Jedynie od dnia 1 września 2015 roku jest ich 80! Były to np. takie konkursy jak Wojewódzki Konkurs na Lalkę Teatralną , Srebrzyste Skrzydła Anioła wojewódzki konkurs literacko – plastyczny, wojewódzki konkurs o Morzu Bałtyckim itd.

W szkole działają klasy z innowacjami pedagogicznymi zatwierdzonymi przez Śląskie Kuratorium Oświaty. Jest to też jedyna szkoła w Miechowicach posiadająca Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości oraz jedyna w Bytomiu i jedna z czterech w województwie śląskim, gdzie funkcjonuje i prężnie działa Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Przeciwnicy reaktywacji SP 26 piszą, że ZSO nr 5 jest miejscem wszelkiej patologii czyli rozumiemy, że jest ona niebezpieczna dla dzieci.

W budynku jest pełny monitoring wizyjny, stały, rejestrowany nadzór nad wchodzącymi i wychodzącymi z budynku oraz systematyczne dyżury nauczycieli. Sprawowana jest profesjonalna opieka przez dwóch pedagogów i psychologa. Szkoła prowadzi programy profilaktyczne przy współpracy z takimi instytucjami jak policja, Centrum Interwencji Kryzysowej czy Dom Nadziei.

Mówienie o patologii w ZSO nr 5 bije w rodziców uczniów – absolwentów szkół podstawowych a jest ich w obecnym 14 Gimnazjum praktycznie 100%. Obrażacie Państwo miechowicką społeczność i wystawiacie złą opinię placówkom, w których uczyły się dzieci przez 6 lat…

 

Podnoszona jest kwestia uczenia klas 1 – 3 przez nieprzygotowanych nauczycieli. Przecież to logiczne, że w klasach młodszych uczą specjaliści nauczania zintegrowanego, którzy znajdą zatrudnienie w reaktywowanej szkole z dniem 1 września 2019, bo wówczas jest zaplanowany nabór do klas pierwszych.

W podobnej sytuacji znajdują się wszystkie szkoły podstawowe, które muszą (już w przyszłym roku) pozyskać nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie.

Nie jest prawdą, że nauczyciele ZSO nr 5 nie potrafią pracować z mniejszymi dziećmi. Od lat organizuje się na terenie szkoły spotkania teatralne, gry terenowe, pikniki dla młodszych dzieci z Miechowic i nie tylko. Dla klas młodszych prowadzone są lekcje i zajęcia otwarte.

Na terenie szkoły aktywnie, systematycznie od czasów istnienia w budynku właśnie SP 26, działa prężnie wolontariat dla niepełnosprawnych „Nasze Słoneczka”.

 

Wszelkie dane liczbowe, na których bazuje Grupa Inicjatywna, pochodzą z prognoz Wydziału Edukacji i stąd wynika potrzeba ponownego powołania SP 26.

 

 

 

 

                                              Z poważaniem Grupa Inicjatywna Mieszkańców

                                                        Zwolenników Reaktywacji SP 26

 

 

       Walka o Miechowickie szkoły – pikiety pod Urzędem Miasta.

Wczoraj dniu 20 stycznia pod Urzędem Miasta w Bytomiu odbyły się pikiety  dotyczące  naszych miechowickich szkół,  protestowali zwolennicy  reaktywacji  szkoły podstawowej Nr 26  która ma powstać po likwidacji gimnazjum i liceum w świeżo wyremontowanym  obiekcie  Zespole Szkół  Nr 5 oraz ich przeciwnicy którzy nie chcą otwarcia  tej szkoły twierdząc że to grozi  zamknięciem  szkół  SP33 lub SP54. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają podjąć władze miasta pod koniec tego miesiąca.

 

 

 

 

IMG_0866a IMG_0868a IMG_0869a protest