Gazeta Miechowic

            

  

                       BRACTWO KURKOWE GRODU BYTOMSKIEGO                

 

V SPOTKANIE V KOMANDORII RYCERSTWA ŚWIĘTEGO SEBASTIANA W EUROPIE

 

                                                            11-12 MARCA 2016

 

 

W dniach 11-13. marca 2016 roku na terenie Zespołu Pałacowego w Jedlince odbyło się V Spotkanie V Komandorii Rycerstwa Świętego Sebastiana w Europie. Wielkim mistrzem Rycerstwa jest Jego Cesarska Wysokość Arcyksiąże Karol von Habsburg.

Tegoroczne spotkanie Komandorii uświetnił swą obecnością Przeor książę Charles Louis de Merode. Rycerze V Komandorii wywodzą się z bractw kurkowych z Polski, Czech, Chorwacji i Ukrainy.

Nieodłącznym elementem uroczystości jest turniej rycerski (strzelecki) o tytuł „Najlepszego Rycerza V Komandorii”. W tym roku zdobywcą tego zaszczytnego tytułu został tarnogórzanin, brat-rycerz Rajner Smolorz. Zwycięzca otrzymał okolicznościowy ryngraf z wizerunkiem patrona, ufundowany przez rycerza Andrzeja Janickiego, również mieszkańca naszego grodu.

Istotnym elementem spotkania była wystawa „Orderowe i zakonne tradycje rycerstwa”, którą zorganizował Instytut Kultury Rycerskiej z Tarnowskich Gór. Uroczyste otwarcie wystawy poprzedziły referaty wygłoszone przez członków Instytutu – dr Dariusza Woźnickiego, Joannę Drosik i Mariana Muławskiego, które ilustrowały tradycje rycerstwa i poszczególnych orderów. Czytelnicy będą mogli zobaczyć wystawę we wrześniu br. na terenie Śląskiego Centrum Kultury w Nakle Śląskim.