Gazeta Miechowic

                                     

                           

                            Wywiad z Prezydentem Bytomia  Damianem Bartylą

 

 

  

 

 

 

GM: Jak Bytom stara się zachęcić inwestorów do zainteresowania miastem i do ulokowania właśnie tutaj swoich firm, zwłaszcza dużych?

Prezydent Damian Bartyla :Od kiedy objąłem urząd prezydenta, postawiłem sobie, jako główny cel rozwój i  odbudowę potencjału gospodarczego, który w wyniku restrukturyzacji przemysłu  ciężkiego bardzo został osłabiony. Nie muszę nikogo przekonywać, że to gospodarka  jest bardzo ważna i wpływa na wszystkie obszary życia. Zacząłem od przygotowania konkretnej oferty dla przedsiębiorców, tak aby tu, w Bytomiu chcieli lokować swój kapitał. To przede wszystkim niższe podatki i bardzo atrakcyjne stawki dzierżawy terenów inwestycyjnych. Nie ma chyba miasta w Polsce, które dzierżawiłoby metr kwadratowy terenu pod inwestycje za 10 groszy. My taką możliwość stworzyliśmy powołując dwa lata temu Bytomską Strefę Aktywności Gospodarczej. To działki w bardzo atrakcyjnych częściach miasta, blisko autostrady A1, obwodnicy czy Drogowej Trasy Średnicowej. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie miasta w zakresie formalno –organizacyjnym.

Dzięki środkom unijnym mogliśmy uzbroić tereny po byłej kopalni Powstańców Śląskich, które zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzbrojenie naszego terenu we wszystkie niezbędne sieci kosztowało przeszło 20 mln zł, z czego 85 procent dofinansowała Unia Europejska. W ciągu kilku miesięcy na tym terenie wybudowano 2 km drogi dojazdowej z chodnikami, drogą rowerową i miejscami parkingowymi. Teren jest oświetlony, ma sieć elektryczną, gazową, teletechniczną, wodociągową, a także kanalizację deszczową i sanitarną. Mamy też konkretną ofertę w Miechowicach. To 23 hektary gruntów pod inwestycje przy drodze krajowej nr 88 (ul. Elektrowni i Racjonalizatorów).

GM: Co z terenem po byłej kopalni Miechowice? Czy są jakieś plany i czy będzie on w jakiś sposób zagospodarowany?

 D.B :Teren ten należy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Mimo, iż teren nie jest naszą własnością to bardzo zależy mi na jego zagospodarowaniu. Już poczyniłem pierwsze kroki, by zainteresować nim potencjalnych inwestorów.

GM : Pojawiły się informacje o rewitalizacji a nawet odbudowie pałacu w Parku Miechowickim. Czy może Pan zdradzić więcej szczegółów na ten temat?

 D.B : Na ten cel chcemy pozyskać środki unijne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. W październiku 2013 r. wykonana została ekspertyza ruin oficyny pałacu, a w lipcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zespołu parkowego. Obiekt jest zabytkiem, w związku z czym wszelkie prace muszą być wykonywane na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, które wydawane są w oparciu o przedstawioną dokumentację. Rewitalizacja obejmie odbudowę zachodniej oficyny pałacu, uporządkowanie i wyeksponowanie rumowiska pozostałej części obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Chcielibyśmy przeznaczyć ten obiekt na cele rekreacyjno-kulturalne. Wniosek o dofinansowanie projektu złożymy prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2016 roku.

GM : Dostaliśmy od mieszkańców informację w sprawie przeobrażenia jeziorka Brantka    na obiekt rekreacyjny. Czy jest szansa na to? Tym bardziej, że w okolicy nie ma nic takiego, a byłoby  todobre miejsce wypoczynku dla okolicznych mieszkańców?

 D.B :Staw Brantka obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim przez wędkarzy. Marzy mi się jednak, aby miejsce te miało szerszą ofertę rekreacyjną. Uzależnione jest to od  dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, o które w następnych latach będziemy zabiegać.

GM :  Zaangażował się pan osobiście w kwestię remontu dróg na osiedlu domków fińskich. Za niedługo ma ruszyć remont następnych, czy możemy zapewnić, że tempo odnowy co roku jakiegoś odcinka drogi zostanie utrzymane i także druga strona osiedla na ul. Francuskiej zostanie z czasem tak pięknie wyremontowana?

D.B : W 2016 roku wyremontowane zostaną dwie ulice na osiedlu domków fińskich: ulica Wiśniowa na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Wiosny Ludów oraz ul. Wiosny Ludów od ul. Francuskiej do Wieniawskiego.

GM:  Jakie ma Pan plany strategiczne?

D.B : Bytom już teraz wyróżnia się na tle innych miast w naszym regionie. Mamy ponad 760 letnią historię, piękną tradycję, ciekawą zabudowę architektoniczną z unikatowymi na skalę regionu secesyjnymi perełkami. Nasze parki zabytkowe już odzyskały  dawny blask, a w najbliższych latach planujemy dalszą ich rewitalizację. W ciągu najbliższych kilku lat przeznaczymy 1,5 mld złotych na różnego rodzaju inwestycje. Już niedługo Bytom stanie się jednym wielkim placem budowy. Wszystkie te działania przełożą się pozytywnie na rozwój gospodarczy miasta i lepsze warunki do życia jego mieszkańców.

 

Dziękujemy bardzo za spotkanie oraz poświęcony czas i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz naszego miasta

                                                                                                                                                                                                

                               

                                                                                                                                                    Rozmawiał : Mariusz Tazbir