Gazeta Miechowic

            

                                                    Bytomianie zainteresowani rewitalizacjąKilkadziesiąt wizyt i telefonów, kilka wniosków o poszerzenie obszaru rewitalizacji – mieszkańcy naszego miasta są zainteresowani tym, jak będzie przebiegała odnowa Bytomia. Uwagi mogą zgłaszać jeszcze do 2 marca.
Trzeba podkreślić, że wiele pozytywnych komentarzy dotyczy samej formy konsultacji. Mieszkańcy chętnie korzystają ze strony Bytom Odnowa, czytają znajdujące się tam dokumenty, mówią, że sposób przygotowania map daje im możliwość „wirtualnego spaceru po obszarach zdegradowanych” – mówi Zofia Ćwikła, kierownik Referatu Obsługi Klasta Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM.
Wiele pytań dotyczy konkretnych adresów. Bytomianie pytają o remonty, kiedy będą przeprowadzone i czy jakieś konkretne projekty są już konsultowane. Zauważyliśmy, że chcą też zwyczajnie porozmawiać o mieście – mówi Zofia Ćwikła. Pytają, czy Bytom odzyska dawny blask...
Wpłynęło także 8 wniosków dotyczących zmiany obszaru rewitalizacji – poszerzenia ich o konkretne punkty adresowe. Nad tymi wnioskami pochylą się niebawem eksperci ds. rewitalizacji i to oni zdecydują czy jest podstawa, by dany adres włączyć do obszaru – podkreśla Izabela Domogała, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszu Europejskich UM.
Wszelkie informacje na temat obszarów zdegradowanych (dokumenty, ankiety, mapy) znajdują się na stronie bytomodnowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej UM.
Dokumenty można też pobrać w:
sekretariacie Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu, 41-902 Bytom, (budynek z windą przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), ul. Parkowa 2, pok. 227 I piętro, w poniedziałki od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00
Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM, Rynek 26/5, IV piętro (budynek z windą przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Uwagi można zgłaszać mailowo, osobiście lub za pomocą platformy bytomskich konsultacji społecznych.