Gazeta Miechowic

            

                        Mieszkania dla Młodych - są listy zakwalifikowanych na lokale

87 wniosków złożono w ramach programu Mieszkania dla Młodych w Bytomiu. 22 wyremontowane lokale „pod klucz” czekały na chętnych przy ul. Oświęcimskiej 29 i 31A. Przyznając mieszkania premiowano m.in. wiek wnioskodawców (do 45 roku życia), wyższe wykształcenie oraz ich sytuację rodzinną.
Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Bytomia – mówi Paulina Grobelny, Kierownik Referatu Spraw Lokalowych UM. Wnioski o mieszkania złożyli też mieszkańcy: Gliwic, Pyskowic, Sosnowca, Zabrza, Radzionkowa, Katowic, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Pyrzowic.
Największym powodzeniem cieszyły się lokale dwupokojowe, do 60 m2 (15 mieszkań przy ul. Oświęcimskiej 29). Na jeden taki lokal chętnych było od 12 do 40 osób. Na lokale trzypokojowe (5 mieszkań przy ul. Oświęcimskiej 29) złożono od 12 do 34 wniosków. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się duże mieszkania o dużej powierzchni użytkowej.
Zgodnie z regulaminem (załączonym do zarządzenia nr 13 prezydenta Bytomia z 13 stycznia 2016 r.) o mieszkania mogły starać się osoby, które m.in. nie są właścicielami mieszkania albo domu i mają określony dochód. W gospodarstwie dwuosobowym musi on mieścić się w granicach od ok.1,7 do ok. 3,5 tys. na jedną osobę; w trzyosobowym – od 1,5 tys. zł do 3,4 tys. zł, z kolei w gospodarstwach cztero i więcej osobowych dochód nie może być mniejszy niż 1,2 tys. zł i większy niż 2,6 tys. zł (kwoty podane są w zaokrągleniu).
Regulamin określał też punktację, jaką stosowano rozpatrując wnioski. Najwięcej punktów – 20, przyznawano osobom, które nie ukończyły 35 roku życia, Po 15 punktów otrzymywali wnioskodawcy z wyższym wykształceniem. 10 punktów przyznawano osobom które ukończyły 35 la, a nie ukończyły 45 roku życia, a także lokatorom, którzy zajmują mieszkania w złym stanie technicznym (nie z winy lokatora). Punktowano także liczbę dzieci. Po 5 punktów otrzymywali wnioskodawcy, którzy mieli dzieci do 16 lat oraz dzieci uczące się (w wieku od 16 do 25 lat).
Najwięcej, bo 30 punktów mogły otrzymać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, albo wychowujące dzieci niepełnosprawne, jeśli ubiegały się o lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Gotowe są już listy osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu. Teraz wnioskodawcy muszą określić,
którym lokalem zainteresowani są w pierwszej kolejności. Klucze do mieszkań otrzymają jeszcze w marcu.