Gazeta Miechowic

            

  

                                      Do Miechowic wraca trzecia szkoła podstawowa.

 

 

 

 

                   

 

 

 

Mamy dobre informację dla Mieszkańców naszego osiedla, na którą czekało wielu rodziców, zwłaszcza z rejonów ul. Nickla.  Już od września zgodnie z założeniami reformy oświaty zostanie przywrócona trzecia szkoła podstawowa, będzie tam gdzie przed reformą przez długie lata funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 26. Szkoła, blisko ich domów, będzie utworzona w budynku obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Nickla 19.

Jak wiadomo system gimnazjalny z wielu względów się nie sprawdził i wracamy do systemu nauki 8 klasowego.

Decyzje o powstaniu szkoły wydał śląski Kurator Oświaty Nakazując przekształcenie.

Wskazujemy przekształcić Gimnazjum nr 14wchodzące w skład Zespołu Szkół  Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy`ego przy ul. Józefa Nickla 19 w ośmioletnią szkołę podstawową. Wskazanie podyktowane jest dużą ilością dzieci uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących w dzielnicy Miechowice. Pozostawienie aktualnej organizacji funkcjonowania szkół podstawowych w dzielnicy może doprowadzić do dwuzmianowości w latach następnych wynikającej z rozszerzenia funkcjonowania szkół o klasy I, VII i VIII. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w myśl art.1 pkt. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) nie daje to gwarancji  zapewnienia w szczególności bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Dziś w Miechowicach po poprzedniej reformie mamy sytuację złego rozmieszczenia szkół podstawowych, przed powstaniem gimnazjum rozkład był idealny i do tego wracamy gdyż były 3 podstawówki w każdej części Miechowic.

Opinia kuratora w pełni wpisuje się w szeroko propagowane założenia reformy edukacji. Szkoła ma zapewnić naukę wszystkim dzieciom już od godziny 8:00, wzmocnić pozycję rodziców, poprawić efektywność nauczania w klasach o zmniejszonej liczbie dzieci, zniwelować potrzebę dowożenia dzieci do szkoły prywatnymi samochodami, stać się wszechnicą kultury, także w sensie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów i likwidację dwuzmianowości.

Po prostu, ta zreformowana szkoła ma być „pod ręką”. Pozostawienie tylko dwóch obecnie funkcjonujących miechowickich szkół podstawowych nie spełni tego kryterium. Zniknie potrzeba dowożenia dzieci do szkoły z jednego krańca osiedla na drugi, znikną liczne ryzyka i niebezpieczeństwa drogi do szkoły prowadzącej przez ruchliwą drogę krajową, wzdłuż gęstych zarośli a rodzice zaoszczędzą część czasu na bezproduktywną, codzienną rodzinną logistykę i nerwy z problemami parkowania przy szkołach.

 

W najbliższych latach jest prognozowany znaczny przyrost naturalny, spowodowany polityką prorodzinną

rządu PiS wspieranymi wszystkimi programami, w szczególności 500+ co już jest widoczne w wskaźnikach GUS a to dopiero początek i za kilka lat okaże się ze brakuje miejsca w szkołach podstawowych dla najmłodszych.

Aby zapobiec takiej sytuacji jest decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty który dopilnował aby założenia reformy zostały spełnione w jak najlepszej formie tym bardziej że mamy idealnie dostosowany, nowo wyremontowany, nowoczesny obiekt który spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej szkoły z całym zapleczem sportowym w którym taka szkoła funkcjonowała przed reformą gimnazjalną. Zaledwie kilkanaście miesięcy temu w budynku przy Nickla 19 przeprowadzono termomodernizację i kompleksowy remont wszystkich sal lekcyjnych.

Obiekt ZSO nr 5 przy ulicy Nickla funkcjonował od 1984 roku jako szkoła podstawowa nr 26. I teraz dalej, przez długie lata, ta szkoła musi służyć społeczeństwu. Inne rozwiązanie stanowiłoby marnotrawienie społecznych pieniędzy.

Znajduje się w ścisłym centrum osiedla , w bezpośredniej bliskości bloków, dzieci będą miały kilka metrów do szkoły a rodzice będą mieli je pod przysłowiowym "okiem" podobnie jak to wygląda w Szkole podstawowej nr 54, czyli bardzo blisko i bezpiecznie.

Liczymy na to że zostaną zorganizowane dni otwarte dla rodziców aby przekonali się jakie warunki będą panować w ich przyszłej szkole dla swoich pociech gdyż nabór do nowej szkoły ma się rozpocząć już od września tego roku a my postaramy się tam być z naszym reporterskim obiektywem.

Witamy nową-starą szkołę podstawową na mapie Miechowic.