Gazeta Miechowic

            

  

               Rozbiórka przy pl. Słonecznym w Miechowicach.

 

Trwają prace rozbiórkowe budynku dawnej szkoły powstałej w latach 30-tych XX wieku.

Pod koniec lat 20. podjęto budowę nowoczesnego budynku przy placu Słonecznym, który ukończono ostatecznie w 1933 roku.  Nowy gmach przy placu Słonecznym miał pomieścić szkołę ewangelicką, a nawet szkołę średnią. Zmodyfikowano plany i powstał tylko jeden obiekt szkolny (zamiast dwóch obiektów) oraz dwa budynki mieszkalne na placu Słonecznym i budynki tzw. Zephir Siedlung. Powstał on w ramach inwestycji DEWOGU czyli małego budownictwa socjalnego.

W szkole uczyło wielu znanych nauczycieli. Wśród nich znajdował się F. Seiffert, L Chrobok czy J. Korgel. Przez krótki czas w placówce uczył  Józef Rozkwiztalski (1904), w latach 1920-1922 pełniący funkcję radcy szkolnego w Opolu.

Po II wojnie światowej w budynku utworzono funkcjonująca przez wiele lat szkole podstawową nr 29    a ostatni okres w gmachu przy placu Słonecznym funkcjonował Zespół Szkół Specjalnych nr 5.

Obiekt ten został opuszczony ostatecznie w 2012 roku.

Rok temu mieliśmy okazję odwiedzić zamknięty budynek po szkole aby zarchiwizować i zobaczyć  w jakim naprawdę jest stanie technicznym.  Zaskoczeni byliśmy ogromem zniszczeń powstałych przesz szkody górnicze które w okolicy ul. Andersa są potężne, widać co się dzieje z drogą jadąc w kierunku Reptowskiej.

Budynek miał bardzo duże pochylenie, pęknięcia w ścianach zewnętrznych  na górze szczeliny przybierające szerokości kilkunastu centymetrów przez które widać było niebo i drzewa. Gdyby nie dość solidne ankrowanie prawdopodobnie uległby samoistnemu zawaleniu.

 

Teraz byliśmy tam z obiektywem aby w porannej mgle uchwycić te ostatnie ujęcia budynku który za parę dni będzie wspomnieniem i pozostanie tylko  na fotografiach...

 

Redakcja GM

 

 

 

 

2027655 (Kopiowanie) 2038087 (Kopiowanie) 2048007 (Kopiowanie) 2058375 (Kopiowanie) 2068551 (Kopiowanie) 2078855 (Kopiowanie) 2088839 (Kopiowanie) lightbox jquery tutorialby VisualLightBox.com v6.1