Gazeta Miechowic

            

 

 

 

                        

  

 

 

 

Dwa ważne wydarzenia  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bytomiu-Miechowicach

 

"I Festiwal Podróżniczy w Kennedy'm"

W dniu 16 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bytomiu odbędzie się "I Festiwal Podróżniczy w Kennedy'm". Miłośnicy podróżowania w godzinach od 10.00 do 15.15 wezmą udział w prelekcjach, warsztatach i pokazach związanych z poznawaniem Polski, Europy i świata.

To interesujące wydarzenie edukacyjne jest objęte patronatem Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Warto dodać, że jest ono kolejnym efektem współpracy miechowickiej szkoły z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Działania festiwalowe aktywnie wspierają naukowcy i studenci Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu WNoZ UŚ.

W wydarzeniu uczestniczą- jako prelegenci oraz przygotowujący warsztaty i zajęcia terenowe- pracownicy naukowi, studenci, nauczyciele, członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz podróżnicy.

Turystyczne świętowanie  jest organizowane z myślą o uczniach liceów oraz ostatnich klas szkół gimnazjalnych, a motywem przewodnim jest Gruzja.

Warto przypomnieć, że w ramach współpracy z WNoZ UŚ w kolejnym roku szkolnym w Kennedy'm ma funkcjonować w liceum klasa turystyczna z innowacją pedagogiczną z zakresu geografii, języka angielskiego i historii. Działania te są objęte patronatem Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

Naukowa Konferencja Bałtycka oraz finał kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Morzu Bałtyckim

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bytomiu nadal udowadniają, że leży im na sercu ochrona środowiska zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej i ogólnopolskiej. 23 maja 2018 r. kolejny raz odbędzie się w "Kennedy'm" Naukowa Konferencja Bałtycka oraz finał kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Morzu Bałtyckim, w którym wezmą udział 22 szkoły województwa śląskiego.

Zwróćmy uwagę, jak wiele instytucji wspiera tę szkołę! Inicjatywa została objęta honorowymi patronatami przez

-Stację Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

-Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-Prezydenta miasta Bytomia- Pana Damiana Bartylę.

 

Działania podejmowane przez placówkę są unikatowe w skali województwa; w finale konkursu przeznaczonego dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych biorą udział szkoły m.in.: z Bytomia, Zabrza, Katowic, Mysłowic, Tarnowskich Gór, Gliwic.

Największym zaskoczeniem dla większości czytelników oraz mieszkańców naszej dzielnicy może być fakt, że w bieżącej edycji Naukowej Konferencji Bałtyckiej wezmą udział- jako prelegenci i prowadzący warsztaty- pracownicy naukowi i edukatorzy Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy pokonają ponad 500 km, by edukować młodzież z naszej konurbacji w zakresie biologii morza, antropopresji turystycznej oraz geografii.

 

Redakcja "Gazety Miechowic" nie jest jednak zdziwiona tym faktem, gdyż prawie już 10-letnia współpraca szkoły ze Stacją Morską zaowocowała udziałem uczniów w warsztatach organizowanych w Helu oraz szkoleniem nauczycieli, jakie również odbyło się w siedzibie stacji. Ponadto na bieżąco placówka uzyskuje wsparcie edukacyjne i dydaktyczne "Błękitnej Szkoły", a są to m.in.:pomoce dydaktyczne, preparaty biologiczne, plakaty edukacyjne, konsultacje merytoryczne i in.

 

 

 

18359026_1496615050409520_391673031076527561_o 22089904_1670114419726248_166120944419231943_n 22089907_1670112149726475_357616494502262238_n IMG_0913 lightbox jquery tutorialby VisualLightBox.com v6.1