Dr Adam Kubacz 

                              Kalendarium  Miechowic (cz. 3): wiek XIX-XX

1902-Uruchomienie kopalni „Preussengrube” (potem „ Miechowice”).
1902/1903-W miechowickiej szkole rozpoczęto organizację wieczorków dla rodziców.
1903-W Miechowicach przebywał ojciec Bernard Kaszny ze Zgromadzenia Kamilianów.
Proboszcza J. Kuboth zaproponował adaptację budynku klasztoru elżbietanek na potrzeby szpitala dla alkoholików.
1903-Pierwszy, niezrealizowany projekt otwarcia pierwszej linii tramwajowej.
1903-Na obecnym Pl. Niepodległości (dawnie Marktplatz) rozpoczęto organizację cotygodniowych targów i corocznych jarmarków.
1.08.1904-Otwarcie prowizorycznego zakładu dla alkoholików, który po kilku latach został zamknięty.
W Miechowicach przebywało przez krótki czas 3 zakonników: Bernard Kaschny i Johannes Banes- księża oraz brat Martin Rütten.
1904-Wzniesienie kostnicy na terenie cmentarza parafialnego.
Około 1905-Radcą medycznym \ Miechowic został doktor La Roche.
1905-Otwarcie pierwszej biblioteki ludowej.
1905-Katastrofa na kopalni „Preussen” (Miechowice), w której zginęło 15 górników.
1905-Budowa nowoczesnej remizy strażackiej (drugiej).
1905/06-Odnotowano pierwszy prywatny samochód w Miechowicach. Jednym z właścicieli tego automobilu był Franz Pannek.
przed 1906 -W Miechowicach powstał duży sklep spożywczy tzw. konsum. Ten okazały budynek był reprodukowany na pocztówkach z tego okresu. Jest to jeden z nielicznych obiektów przy ulicy Frenzla 17, który przetrwał do dzisiaj
1905- 1909-W Miechowicach założone zostały linie telegraficzne (od ulicy Stolarzowickiej wzdłuż drogi na Rokitnicę oraz dzisiejszej ul. Wolnego do Cesarskiego Urzędu Pocztowego Gminy Miechowice).
1906-Rozpoczęcie elektryfikacji Miechowic, m. in. kopalni „Preussen”.
1906-Pierwszy projekt systemu oświetlenia został sporządzony przez firmę Siemens Schuckert-Werke Technisches z Katowic (realizowała potem wiele zleceń na terenie gminy).
1906-Projekt utworzenia kolonii – osiedla przy kopalni „Preussen”.
1906-Abrahamfest wielki festyn z okazji 50. rocznicy urodzin ks. J. Kubotha („Abraham-fest”).
1908-Budowa kostnicy na cmentarzu parafialnym w Miechowicach.
1910-Budowa oczyszczalni na terenie ewangelickiej „Ostoi Pokoju”.
1911-Ks. Emil Szramek zostaje wikarym przy kościele św. Krzyża.
25. 08. 1911-Uroczystości z okazji srebrnego wesela Grafa Tiele von Winckler w Miechowicach.
1912-Założenie pierwszego Towarzystwa Sportowego w Miechowicach.
19. 12. 1912-H. Lazarek podpisał ustawę pozwalającą na wykup gruntów związanego
z zakładaniem kanalizacji „Ausfuhrungs der anschluss der Grundstucke an die Strassenkanalrohre in Miechowitz OS.”
10. 03. 1913-Uroczystości gminne z okazji 100. lecia ustanowienia Orderu Żelaznego i urodzin królowej Luizy
1913- tygodniowy strajk na kopalni „Prusy”, brutalnie stłumiony.
1913-Wedle informacji polskiej prasy 300 górników z Miechowic dało się namówić do podjęcia pracy na terenie Austrii.
1913-Uruchomienie linii tramwajowej Bytom- Miechowice.
1913-Otwarcie szkoły powszechnej III (utworzonej w 1910) i publicznej szkoły ewangelickiej IV.
21.-27. 08. 1920-Miechowice w rękach powstańców.
20 marca 1921-W plebiscycie większość mieszkańców opowiedziała się za przynależnością do Polski.
22/23 III 1921-W wyniku prowokacji niemieckiej przygotowanej w Miechowicach przez braci Kortyków.W starciach prowadzonych przez kilka godzin zginęło 7 osób. Większość z nich to żandarmi z Miechowic (Klipsch, Neutrich,Gretschner), Karbia, Rozbarku i Bobrka. Polacy stracili 1 osobę i 5 rannych.
maj 1921-Podczas III powstania w Miechowicach zginął Antoni Wolny oraz dyrektor kopalni H. Kocks  .(zastrzelony w zamku).
1920-1922 -Okres dużej migracji ludności, gwałtownie zwiększyła się liczba rzemieślników na terenie gminy (do ponad 80)
1922-Apogeum ataków Selbschutzu na domy miejscowych Polaków.
1923-W Miechowicach otwarto szkołę średnią.
1923-Klaus Tiele-Winkler odsprzedał spółce „Preussengrube” majątek miechowicki wraz z terenami rekreacyjnymi wokół Wzgórza Gryca.
1923-Na terenie Miechowic powstało kilkanaście baraków dla przesiedleńców.
1924-L. Chrobok przyczynił się do otwarcia „izby regionalnej” w szkole I.
1924-Wybory parlamentarnych w Miechowicach wygrali komuniści (1962 głosów), na drugim miejscu partia „Centrum”,
 następnie niemieccy, Deutsche Volkspartei, partia polska, socjaldemokraci oraz kilka małych partii.
1925-1929-Na terenie gminy miał miejsce (z inicjatywy H. Lazarka) rozwój infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego.
1925-Nastąpiło odsłonięcie pomnika miechowiczan poległych podczas I wojny światowej.
1925-Budowa przepompowni i sieci wodociągowej na wzgórzu Gryca. Wodę transportowano do Bytomia i Karbia z zakładów w Zawadzie k. Pyskowic.
1925-Przedłużonie linii tramwajowej do Rokitnicy.
1925-W Miechowicach otworzył swoje atelier fotograf Josef Popelka, posiadający swój zakład przy Zamkowej 5.
1926-Włączenie obszaru dworskiego (Gutsbezirk) do gminy Miechowice.
1926-Powstanie i uruchomienie Szybu Północnego.
1926-Odnowienie parku i zieleńców wokół Wzgórza Gryca.
1926-Budowa hali sportowej i kompleksu placów sportowych na miejscu dawnych szy-bów kopalni „Maria”, obok na hałdzie powstał tor saneczkowy i trasa narciarska.
1926-Dla 3 szkół publicznych ustanowiono odrębnych lekarzy szkolnych: Hansa Kaula szkoła I), Czerwonskiego (dla II), Drischela (dla III).
maj 1926 -Poświęcono nowo odlane dzwony dla kościoła św. Krzyża.
1927-28 -Budowa nowego ratusza i willi burmistrza Lazarka (ostatecznie ukończony w pocz. lat 30.)
1927-Otwarcie Szkoły Leśnej „Waldschule”.
1927-Udostępnienie dla publiczności Parku Miechowicko- Rokitnickiego (teren znajdujący się wokół pałacu był niedostępny do 1938 roku).
Po 1927 -Projekt budowy drogi łączącej Miechowice ze Stolarzowicami.
1927-1929-Początek gazyfikacji Miechowic, podłączonych do rurociągu biegnącego od gazowni zabrzańskiej, w kierunku Mikulczyc, Rokitnicy, poprzez
Miechowice, Karb- Bobrek do osiedla Borsigwerk. W pierwszym okresie rurociągi położono na terenie gminy od szkoły średniej poprzez część ul. Kościelnej (ob.
Warszawskiej), skręcając wzdłuż ul. Zamkowej, a następnie biegły w kierunku nowo wybudowanego Ratusza. Do rurociągu biegnącego z Zabrza podłączono też tereny „Ostoi Pokoju”,gdyż rury układano wzdłuż ul. Ostoi Pokoju (dziś Matki Ewy). Gazyfikacją objęty został wówczas fragment ul. Hindenburgstrasse (dzisiaj Frenzla) w rejonie Gryt-zbergu.Do powstałej sieci podłączono pobliskie domy mieszkalne.
1927-1933-W Miechowicach funkcjonował oddział terenowy Urzędu Zatrudnienia w Bytomiu (Arbeits Beuthen Nebernstellen Miechowitz), od 1934 roku funkcjonował on w Wieszowej. Przewodniczącym biura był Leuschner. Został on potem zastąpiony przez Meyera. Pozostali pracownicy biura to: pani Lambor oraz panowie Kytzka, Klimpsch, Kalka i Kowollik.
1927-W ramach rozwoju gminy powstają nowe bloki mieszkalne.
17. 09. 1928 -W drodze do Zabrza w „Ostoi Pokoju” zatrzymał się Prezydent Republiki Weimarskiej Paul von Hindenburg witany przez dzieci i członków gminy.
1930-Zaplanowany intensywny rozwój budownictwa komunalnego w gminie został wstrzymany przez kryzys, m.in. spowodowany zadłużeniem gminy.
1930-Jako górnik w miejscowej kopalni zatrudnił się Bolesław Dyszy, ścigany przez stronę polską za wysadzenie pomnika Powstańców Śląskich w Bogucicach.
7. 01. 1931-Komuniści na kopalni „Preussengrube” zorganizowali strajk, w którym uczestniczyła cała załoga.
1931-Powstanie Powiatowego Koła Towarzystwa Szkolnego.
po 1931 roku-Firma Siemens und Halske rozpoczęła instalację aparatóww obiektach użyteczności publicznej.
1932-W Miechowicach odbyły się ostatnie „wolne wybory” samorządowe do władz gminy.
1933-Otwarcie nowego budynku szkoły nr 1 na placu Słonecznym.
1933-Podział Miechowic na IV klasy budowlane na podstawie rozporządzenia policyjnego z 1931 roku.
październik 1933-W gminie miały miejsce uroczyste obchody 6. rocznicy utworzenia miejscowego oddziału NSDAP.
1935-36-Miechowice zostały podzielone na struktury NSDAP-utworzono 11 komórek i 57 bloków. W gminie na jeden blok przypadało 70 gospodarstw domowych (Haushaltung). Odpowiedzialnymi za funkcjonowanie byli „meldunkowi” Vogel, Galuschka, Sakschowsky, Mascholle.
1935-1936-Na terenie powiatu wprowadzono obostrzenia odnośnie udziału Żydów w handlu,
dotyczyło to także kontroli uboju mięsa i jego sprzedaży. W tym okresie nieliczni przedstawicieli ludności żydowskiej wyjechali z Miechowic.
przed 1936-Na terenie Miechowic otwarto basen publiczny (otwarty).
1936-Dokonano urzędowej zmiany nazwy Miechowic na Mechtal. Szkoła I przemianowana na Josef-Adamtzik-Schule, a Marktplatz na Adolf–Hitler Platz.
1936-Na Górze Gryca dla młodzieży NSDAP zorganizował dzień lotnictwa.
1936-Pomimo szykan ze strony nazistów dla parafii św. Krzyża uszyto polski sztandar (napis został zdarty w 1939 roku pozostał jednak jego odcisk).
1937-Z dekanatu bytomskiego wydzielono dekanat Miechowice, którego pierwszym dziekanem został ks. Robert Płonka (dotychczasowy proboszcz rokitnicki).
1938-Budowa autostrady w kierunku Gliwic, co pociągnęło za sobą likwidację większości obiektów sportowych.
1938-Otwarcie dla publiczności Parku Ludowego. czerwiec 1939-Dekretem kardynała A. Bertrama z nabożeństw ostatecznie usunięto
język polski (biskup wrocławski został do tego zmuszony).
Po 1 IX. 1939-Na kilka tygodni zamknięto Szkołę III przeznaczając ją na cele wojskowe.
X-XI 1939-Na terenie parafii miały miejsce pogrzeby i nabożeństwa za miechowiczan, które poległy w kampanii na Polskę.
Po 1940 roku -Przy kopalni „Preussengrube” założono obóz pracy, w którym zatrudniano przede wszystkim jeńców rosyjskich,Belgów, Francuzów,
Ukraińców i Brytyjczyków. Łącznie powstało ich 5. Dwa z nich były przeznaczone dla jeńców sowieckich.Zwożono do nich więźniów z obozów jenieckich w Cieszynie oraz Łambinowicach. Łącznie w kopalniach zatrudniono około 2000 osób.
Znamy nazwiska 1113 pracujących tam Rosjan (zatrudniono ich od 1942 roku), 31 Francuzów (czerwiec – listopad 1943 roku), 5 Belgów.
1942-Uruchomienie nowoczesnej elektrowni „Miechowice”.
1943-1945-Alarmy lotnicze na terenie Miechowic (w związku z bombardowaniem obiektów przemysłowych huty „Bobrek”).
Na terenie gminy powstały liczne schrony dla ludności cywilnej.
1944-Na zlecenie gminy powstają plany wzniesienia kilkunastu budynków jednorodzinnych
W kilku miejscach Miechowic-za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialnym był miejscowy malarz S. Brem. Planowano wzniesienie kilkunastu podwójnych domów typu „Oberschlesien II” w ramach akcji socjalnej („doppelbehilfsheim”). Akcję ta koordynowała instytucja Deutschen Wohnungshilfwerk (Niemieckie Dzieło Pomocy).
25.-27. 01. 1945-„Wyzwolenie Miechowic”- do gminy wkroczyli żołnierze 309 i 1025 pułku 291 Dywizji Piechoty Armii Sowieckiej.
W ciągu trzech dni żołnierze sowieccy zamordowali około 380 cywilnych mieszkańców.
27. 01. 1945-W Stolarzowicach Sowieci zabili wikarego parafii Bożego Ciała księdza Jana Frenzla.
27. 01. 1945 roku -Ostateczne „wyzwolenie” miejscowości.
I- IV.1945 roku.- Na terenie miejscowości doszło do grabieży majątku prywatnego i przemysłowego przez żołnierzy Armii Sowieckiej (oraz dewastacji).
10. 02. 1945 roku -Nastąpiło wznowienie wydobycia na kopalni Miechowice.
Po 2. 03. 1945- Rozpoczął się demontaż urządzeń w Elektrowni „Miechowice”. Sowieci do prowadzają do poważnego uszkodzenia pomp w pobliskiej kopalni,
wstrzymując wydobycie. Zakład miechowicki należał do najnowocześniejszych w III Rzeszy.
IV 1945-Polacy objęli władzę w Miechowicach.
26. 04.-14 07. 1945-W miechowickich szkołach zorganizowano krótki rok szkolny.
jesień 1945 -Wznowienie komunikacji tramwajowej na trasie Bytom – Helenka/Wieszowa obsługującej również Miechowice (linia nr 1).
1945 -Wznowienie działalności chóru „Lutnia”, który kilka lat później musiał zawiesić działalność (stalinizacja).
1945 -W Miechowicach przez krótki czas swoją siedzibę miała Komenda Okręgu „Nie”
(związek tarnopolski) mieszcząca się w prywatnym mieszkaniu B. Żyglina (przy ulicy Moniuszki).
sierpień 1945 -Przekształcenie się struktur miejscowego SL w koła PSL, rozbite dwa lata później przez struktury Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
XII 1945 roku-Powołanie do życia gminy wiejskiej Miechowice (pow. bytomski)na terenie Ziem Odzyskanych w ramach I okręgu administracyjnego-Śląsk Opolski Gminna Rada Narodowa, jego zastępcy, sekretarza oraz 30 członków (potem jeszcze dokooptowano 2 następnych),co dawała łącznie 32 osoby (potem 33). W 1949 roku (motywując czynnikami ekonomicznymi) zmniejszono skład rady do 24 osób.Była to gmina wiejska, nie podzielona na gromady.
1945 -Powstanie gminnego Komitetu Obywatelskiego dla Zwalczania Śladów Niemczyzny, który był jedną z najważniejszych organizacji gminnych.
Starano się także naciskać na ludność by zmieniała niemiecko brzmiące imiona. Znaczna część mieszkańców nie uczyniła tego.
1945-Zorganizowanie kursów repolonizacyjnych na terenie Miechowic.
1946-Najubożsi w gminie otrzymali pomoc w ramach akcji UNRAA.
28. 06. 1946-Miechowice funkcjonują w ramach województwa śląsko-dąbrowskiego (od 1950 zamienionego na woj. katowickie).
24. 06. 1947-Na terenie gminy potężne gradobicie, które niszczy 85% uprawy żyta, 60% zbóż mieszanych, 40% ziemniaków, 10-20% uprawy fasoli, kapusty, buraków pastewnych i cukrowych.
1946-Miechowice (obok Chruszczowa-Szombierek, Rokitnicy, Bobrka i Mikulczyc.zostały zaliczone do I strefy podatkowej na terenie powiatu bytomskiego .
1946 -Na kopalni „Miechowice” zarząd Związku Górników zorganizował masowy wiec przeciw dyktaturze generała Franco w Hiszpanii.
1947-Powstanie osiedla domków fińskich dla repatriantów z Francji i Belgii. Podobne powstawały w sąsiednich dzielnicach np. w Szombierkach.
1947-Liczba mieszkańców gminy wynosiła 14 666 mieszkańców.
29. 10. 1947-Zarządzenie starosty bytomskiego w sprawie usunięcia wszelkich napisów w języku niemieckim (nawet napisów na talerzykach czy podstawkach do piwa) w ciągu 14 dni. Dotyczyło to także imion i nazwisk (zwolniona od tego była ludność pochodzenia żydowskiego).
1948-Akcja usunięcia krzyży ze szkół miechowickich.
1948-G. R.N. wysunęła propozycję wzniesienia kąpieliska w Miechowicach.
1948-Urzędowe propozycje przeniesienia siedziby władz powiatu z Bytomia do Tarnowskich Gór, negatywnie ocenione przez władze G. R. N.
Projekt ten oprotestowano ze względu na interes mieszkańców (sprawa dojazdu).
1948-Otwarcie nowego boiska piłkarskiego.
1948-Gmina Miechowice liczy 15 826 osób, na 1 km² mieszkało 1621 osób. Zwiększenie się liczby ludności było spowodowane powstaniem
osiedla dla pracowników kopalni i Elgóru. Gmina liczyła łącznie 9,76 km². 8497 mieszkańców utrzymywało się z dochodów uzyskiwanych w pracy w przemyśle, 4856 z prowadzonych warsztatów, 289 z rolnictwa. Na terenie gminy mieszkało aż 2181 wdów i kalek, co stanowiło ponad 15 % społeczności. Na terenie gminy znajdowało się 50 gospodarstw rolniczych, 7 przedsiębiorstw wielkich i małych, 44 warsztatów rzemieślniczych, 48 lokali handlowych i 18 lokali spółdzielczych.
1948 – Miechowice posiadały sieć kanalizacyjną o długości 10 200 metrów, sieć wodociągowa liczyła zaś 9896 metrów.
Na terenie miejscowości znajdowało się 102 hydranty, 409 połączeń domowych, 10 pomp indywidualnych. Pokrywało się to niemal ze stanem przedwojennym.
5. IX. 1949-Młodzież skupiona w Związku Młodzieży Polskiej i Straży Pożarnej wydała rezolucję potępiająca wystąpienie papieża skierowaną przeciw krajom demokracji ludowej
1949- Szybki przyrost ludności, gdyż Miechowice liczyły wówczas 16 359 mieszkańców.
W przeciągu roku wydano pozytywnie 289 zaświadczeń o narodowości polskiej (przyjęto 294 deklaracje wierności narodowi polskiemu).
pocz. lat 50. -W wyniku akcji łączenia rodzin, spora grupa ludności wyjechała do Niemiec.
marzec - kwiecień 1950 -Na kopalni „Miechowice” odnotowano pobicia dwóch przodowników pracy.
1.04. 1951- likwidacja samodzielnej gminy Miechowice, włączonej odtąd jako dzielnica Bytomia.
1951 -Ewangelicka gmina utraciła niemal cały majątek wchodzący w skład „Ostoi Pokoju” na rzecz Skarbu Państwa
(niektóre budynki przejęto już w 1945 roku). Administratorem parafii był wówczas ks. H. Wojnowski (ordynowany na pastora 9.10. 1938).
1951 -W kilku skonfiskowanych budynkach „Ostoi Pokoju” umieszczono Państwowy Dom Dziecka. Do placówki tej trafiły dzieci z innych likwidowanych placówek należących do różnych zakonów, przede wszystkim Zgromadzenia Świętej Jadwigi Prowincji Katowickiej,którym odebrano możliwość  prowadzenia
Domu Dziecka z Pielgrzymowic koło Pszczyny (przeniesiono wówczas 50 dzieci).
1953 -Ponowne uruchomienie Elektrowni „Miechowice”.
maj 1953 -Podczas rekolekcji dla księży ewangelickich prowadzonych przez seniora diecezji ewangelickiej w Katowicach ks. Roberta Fiszkala w „Ostoi Pokoju”
pojawiły się elementy wrogie Polsce Ludowej i Związkowi Sowieckiemu.
1954 -Wysadzenie w powietrze pałacu miechowickiego.
1954 -W ramach nasilonej stalinizacji doszło do aresztowania proboszcza ks. Antoniego Nierobisza.
Został on skazany za prowadzenie wrogiej propagandy wobec państwa polskiego. W więzieniu przesiedział w więzieniu nieco ponad rok (skazany na 4 lata).
Jednak do Miechowic wrócił dopiero w 1957 roku). Powrót do Miechowic zbiegł się z jego 50-leciem święceń kapłańskich .
1954-Siostrom Elżbietankom odebrano prowadzenie sierocińca.
1957-59-Na terenie sierocińca przebywało 40 dzieci koreańskich.
1959-Otwarcie Domu Górnika, żłobka i dwóch przedszkoli.
1960-Państwowemu Domowi Dziecka nadano imię Józefa Lompy. Niedługo po tym został zlikwidowany istniejący na tym terenie cmentarz ewangelicki.
Od 1960 roku na terenie Miechowic realizowano nowe inwestycje, m. in. wzniesiono amfiteatr (dzisiaj już nieistniejący).
1969 -Likwidacja grobów ofiar mordu dokonanych przez Sowietów w styczniu 1945 roku.Przeniesienie ich na nieoznakowane miejsce na 
Cmentarzu  Komunalnym.
1969-W 1/8 Pucharu Polski w piłce nożnej Silesia Miechowice przegrała 1: 2 z Legią Warszawa.
1970-Rozpoczęcie budowy nowego osiedla, trwające do lat osiemdziesiątych. Powstały tam: przychodnia, Szkoła Podstawowa nr 26 (otwarta w 1984)
Szkoła Podstawowa nr 54, punkty usługowe i liczne sklepy, otwarto też komisariat MO (potem policji).W klubie „Panorama” otwarto filię
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. Pod koniec lat 80. otwarto ośrodek zdrowia.
Wiele prac na osiedlu wykonywały oddziały: budowlany i montażowy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Bytomiu.
1971-Ekshumacja grobów sowieckich z kwatery przy ulicy Warszawskiej na Cmentarz Komunalny.
1980-Zwodowanie dużego statku pełnomorskiego M/S „Kopalnia Miechowice”.
04.-07.1982-Funkcjonowanie ośrodka odosobnienia dla kobiet w dawnej gospodzie powiatowej (jedyny trwały ślad represji stanu wojennego w skali Bytomia).
1.05.1983-Nastąpiło zawieszenie połączenie tramwajowych na odcinku -Miechowice-Rokitnica.
Powód remont wiaduktu, w rzeczywistości oznaczało to likwidację funkcjonującej od 70-lat komunikacji tramwajowej.
1987-Budowa Szkoły Podstawowej nr 33 w miejscu dawnego folwarku miechowickiego. 1988-1994 Wyburzenie wielu obiektów dawnej „Ostoi Pokoju” i budynku ratusza Miechowickiego oraz kina miechowickiego „Świt”.
1990-Ewangelicka gmina odzyskała część upaństwowionego majątku, początek budowy nowej „Ostoi Pokoju”.
17.09.1993-Katastrofa w kopalni „Miechowice”, w wyniku której zginęło 6 górników.
13.11.1993-Na cmentarzu św. Krzyża odsłonięto tablicę pamiątkową cześć ofiar mordu sowieckiego ze stycznia 1945 roku .
17.06.1995-Otwarcie nowej „Ostoi Pokoju”, którego pierwszą kierowniczką została Edyta Pastucha.
1995-Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków, której budowę rozpoczęto w 1992 roku.
1997-Połączenie KWK „Miechowice” z KWK „Bobrek”.
1999-Ostateczne zamknięcie kopalni „Miechowice”.
2001-Z kopalni wyjechał ostatni urobek, kończąc tym samym 100. letnią historię kopalni.
26. 11. 2008-Została utworzona dzielnica Miechowice.
11. 10. 2009-Pierwsze wybory do Rady Dzielnicy w skład której weszło 21 radnych.
2010- Na terenie dzielnicy rozpoczęto organizację cyklicznych koncertów organowych „Muzyka w kościołach Miechowic”, wskrzeszając tym samym bogate tradycje muzyczne miejscowości.
30. 09. 2011 -Uroczyste otwarcie Szlaku Matki Ewy w Miechowicach.
jesień 2011-Instytut Pamięci Narodowej z Katowic pod nadzorem pani prokurator E. Koj przeprowadził badania archeologiczne na terenie Cmentarza Komunalnego w Bytomiu, w wyniku których odkryto szczątki około 100 ofiar
1.09. 2012- Likwidacji uległo Gimnazjum nr 13 przy ulicy Stolarzowickiej nr 19, kończąc prawie 100. letnią tradycję kształcenia w najstarszym zachowanym budynku szkolnym Miechowic. Przestaje funkcjonować również szkoła specjalna (Zespół Szkół Specjalnych nr 5) na placu Słonecznym.
2012 -Rada Miejska powołała do życia Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna”.
09. 2013 -Rada Miejska w Bytomiu przyjęła uchwałę o likwidacji Rady Dzielnicy Bytomia


  

1234567891011

Główna